Deferlante

732 - MINI DOC

Wednesday 26 July 2017

Official name : MINI DOC
Type of ship : serie
Design : FINOT POGO
Year of first launch : 2008
National flag : GER

Mini races history    En 2017
2017-10-01
serie
46 / 56
30j. 19:23:05
2017-07-30
serie
4 / 10
4j.21:49:28
2017-06-18
serie
26 / 36
4j.01:33:38
2017-05-09
serie
MINI EN MAI 2017  732 - MINI DOC
 Lina RIXGENS
DNF / 52
2017-04-22
serie
34 / 45
2j.04:34:40
2017-04-13
serie
classement non établi
2017-04-08
serie
26 / 39
1j05:48:09
    En 2016
2016-10-07
serie
14 / 15
57h41'02"
2016-08-26
serie
7 / 11
5j13h04'30
2016-04-30
serie
41 / 50
3j.12:35:00
2016-04-09
serie
DNF / 61
DNF
    En 2015
2015-09-19
serie
30 / 46
27j11h09'29
2015-06-14
serie
15 / 19
5j14:28:36
    En 2014
2014-05-20
serie
Mini en Mai 2014  732 - CA TECHNOLOGIES
 Chris LÜKERMANN
DNF / 27
DNF
2014-04-12
serie
22 / 37
2j11h50'40
    En 2013
2013-06-13
serie
DNF / 48
DNF
2013-04-20
serie
33 / 47
2j 21:23:00
    En 2012
2012-05-31
serie
45 / 50
2j.02:17:32