Transat 6,50 Charente Maritime Bahia 2003

La Rochelle - Puerto Calero - Salvador de Bahia

Organizer : 
Race director : 
Category :  A
Crew type :  single
Total nb of NM :  4200
Ranking coefficient :  2,25
Announcement of results :  12/12/2003

Ranking

31 participants


31j.13:46:03
31j.17:23:54
32j.08:31:36
Jean-Pierre BALMES
32j.13:37:28
33j.09:31:38
33j.13:20:09
Fabrice GUILLERM
33j.15:37:45
33j.19:40:01

39 participants


29j.13:25:07
30j.15:36:59
30j.20:01:45
6.   312 - ASNQ
31j.01:56:46
31j.04:34:53
31j.05:46:49
31j.07:10:26
31j.18:07:44
31j.20:20:08
31j.20:38:45
32j.01:55:46
14.   326 - ISHTAR
32j.05:23:10
Luis IRISARRI
32j.12:45:42
Sébastien ROUBINET
32j.20:59:01
33j.00:05:15
18.   135 - WYETH
33j.02:27:02
19.   36 - HUYSMAN
33j.02:32:55
20.   416 - SENSIL
34j.09:42:24
22.   56 - ATOMIC
34j.23:02:26
35j.01:33:17
Barnabé CHIVOT
35j.03:22:52
Thomas VALENTIN
35j.10:09:04
26.   29 - UBAYE
35j.15:07
27.   34 - EPSILON
36j.11:20:49
37j.02:07:18
30.   342 - ARKE
37j.12:43:03
38j.22:31:41
DNF.   265 - ALL MER
Frédéric DUTHIL
DNF