275 - BIDIBULLE

Wednesday 29 April 2009

Official name : BIDIBULLE
Type of ship : serie
Design : ROLLAND POGO
Year of first launch : 1998

Mini races history    En 2006
2006-10-21
serie
DNF / 22
DNF
    En 2005
2005-05-21
serie
Corsica per Due  275 - BIDIBULLE
Giuseppe LONGO  Matteo SAVELLI
2 / 3
4j05h06'30"
2005-04-02
serie
Regata dei Cetacei 2005  275 - BIDIBULLE
Giuseppe LONGO
DNF / 7
DNF
    En 2003
    En 2002
2002-07-27
serie
12 / 18
    En 2001
2001-07-28
serie
11 / 17
2001-07-21
serie
5 / 9
2001-06-10
serie
23 / 31
2001-05-05
serie
2 / 8
    En 2000
2000-07-29
serie
11 / 19
    En 1999
1999-09-26
serie
2 / 19
1999-07-25
serie
8 / 14
1999-06-20
serie
16 / 17